Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer og tjenester (produkter) i nettbutikken til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse. Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelige på norsk. For å handle i nettbutikken må du være fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

ForbrukerkjøpslovenAngrerettlovenMarkedsføringslovenPersonopplysningslovene-handelslovenKredittkjøpsloven.

Klikk på lenkene for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. 

1. Definisjon av partene
Selger:
Firmanavn: HT BOINE, Adresse: Hubrovegen 19A, 1929 Auli, org nr.: 917 083 304, mob: 41112385, e-post: hakon@maxut.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".
 
Kjøper:
Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".
 
2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
 
Når vi mottar bestillingen din, vil vi bekrefte og automatisk sende en bekreftelse på e-post til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om den stemmer overens med bestillingen. Hvis det er noe galt med bestillingen vil vi ta kontakt med deg på telefon eller e-post. Eksempler på dette kan være varer som er utgått, utsolgt eller betydelig forsinket inn på lager. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.
 
3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling dersom produktet eller et av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 
4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
 
5. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Hvis en pakke ikke blir hentet vil vi belaste et gebyr på kr 150,- for å dekke våre utlegg. Returporto kommer i tillegg.
 
6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Ved «brevpost» eller «pakke i post» skjer dette når produktene blir levert i din postkasse eller på døren.
 
Vi tilstreber oss å ha alle varer på lager til en hver tid for omgående levering. I noen tilfeller kan leveranse bli forsinket på grunn av stor pågang eller fordi vi midlertidig er gått tomme. Vi vil i disse tilfeller ta kontakt innen rimelig tid å gi informasjon ny leveringstid. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve erstatning eller heve avtalen.
 
7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 
8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Hvis det oppdages feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Du må innen rimelig tid etter feilen eller mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget, gi oss melding om dette. Fristen for å reklamere er likevel to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig på e-post til hakon@maxut.no. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til kundens e-post.
 
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 9.
 
9. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 
10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss i samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake innen rimelig tid uten unødig opphold, hvis mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og ordrebekreftelse eller faktura. Returkostnadene må dekkes av deg, og du har risikoen for transporten tilbake til oss. 
 
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, evt fakturagebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Mer informasjon om angrerett
 
11. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.
 
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når
• du har samtykket i utleveringen, eller
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
• i lovbestemte tilfeller
 
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på hakon@maxut.no.
 
12. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 
13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 
14. Salgsforbehold
Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.
  
15. Frakt og leveringsinformasjon
Frakt blir beregnet ut fra varen/varenes vekt/volum, og vil vises i handlekurven før utsjekk. For spørsmål omkring fraktbetingelser ta kontakt på e-post: hakon@maxut.no.
 
Alle våre varer sendes snarest ut fra vårt lager, normalt 1-2 virkedager etter at vi har mottatt din bestilling. Normal leveringstid med Bring/Posten servicepakke er 1 til 3 virkedager. Servicepakke er per dags dato satt som standard leveringsmetode i nettbutikken. Vi leverer foreløpig kun til Norge. 
 
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prisendring og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 
16. Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er HT BOINE (org nr: 917 083 304) sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er gitt en eksplisitt tillatelse fra HT BOINE (org nr: 917 083 304).